7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Υπ. Α. Υ4α/οικ. 18051/27-03-2012.

Περιγραφή: Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ. 85649/27-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ" (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ4α/οικ. 13740/27-3-2012 κοινή υπουργική απόφαση "Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης ¨Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ" (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011)" (ΦΕΚ 940/Β'/2012.

Αρχείο νομοθεσίας: 946-KEN-1.pdf

Έτος: 2012


Επιστροφή