7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Aριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42873/2015(ΦΕΚ 1078/τ.Β΄/09-06-2015)

Περιγραφή: Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών.

Αρχείο νομοθεσίας: Υπουργική Απόφαση(1078-2015)

Έτος: 2015


Επιστροφή