7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

KYA με αριθμ. A3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016)

Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 908-2016

Έτος: 2016


Επιστροφή