7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Nόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015)

Περιγραφή: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος-4325-2015

Έτος: 2015


Επιστροφή