7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

 • Υπ. Α. 10Β/ΓΠ115003/24-10-2011.

  Περιγραφή: Διορισμός κ. Φραγκιαδάκη Γεώργιο ως Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

  Έτος: 2011


 • Υπ. Α. 10Β/ΓΠ160917/23-12-2010

  Περιγραφή: Διορισμός κ. Καλογιαννάκη Νικήτα ως Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

  Έτος: 2010


 • Υπ. Α. 10Β/ΓΠ83628/26-7-2011

  Περιγραφή: Διορισμός κ. Καρατσή Πανίκου ως Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

  Έτος: 2011


 • Υπ. Α. ΔΥΙδ/49289/25-06-2004

  Περιγραφή: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΣΥΠ Κρήτης και ορισμός και ορισμός του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου κ. Κεφαλογιάννη Νικολάου.

  Έτος: 2004


 • Υπ. Α. Υ10β/31533/13-08-2001

  Περιγραφή: Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΠΕΣΥΠ Κρήτης κ. Λιονή Χρήστου.

  Έτος: 2001