7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΚΕΝ

 • Υπ. Α. Υ4α/οικ. 18051/27-03-2012.

  Περιγραφή: Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ. 85649/27-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ" (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ4α/οικ. 13740/27-3-2012 κοινή υπουργική απόφαση "Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης ¨Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ" (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011)" (ΦΕΚ 940/Β'/2012.

  Έτος: 2012


 • Υπ. Α. Υ4α/οικ. 13740/27-03-2012.

  Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Υα/οικ. 85649/27-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ". (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011.

  Έτος: 2012


 • Υπ. Α. Υ5β/Γ.Π. οικ. 35724/19-04-2002

  Περιγραφή: Ορισμός του κατά άρθρου 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί "Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων".

  Έτος: 2002