ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • Νόμος 4052 (ΦΕΚ 41/τ΄ Α/01-03-2012)

  Περιγραφή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 30
  $1Κατάργηση Ψυχιατρικών Νοσοκομείων

  Έτος: 2012


 • Υπ. Α. Υ4α/οικ.123915/31-12-2012.

  Περιγραφή: Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Ιεράπετρας, του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Σητείας και του Γενικού Νοσοκομείου -ΚΥ Νεαπόλεως.

  Έτος: 2012


 • Υπ. Α. Υ4α/οικ.105343/31-10-2012.

  Περιγραφή: Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Ιεράπετρας.

  Έτος: 2012


 • Υπ. Α Υ4α/οικ39173/11-04-2012.

  Περιγραφή: Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

  Έτος: 2012


 • Υπ. Α. Υ4α/οικ.38867/11-04-2012.

  Περιγραφή: Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου "Βενιζέλειο-Πανάνειο".

  Έτος: 2012


EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ