Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας

Όρια εύθυνης και σχετικοί σύνδεσμοι των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών Ελλάδας.


Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ