7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Θέσεις εργασίας

Επικουρικό, μη ιατρικό, προσωπικό

Έλεγχος/Βεβαίωση πρωτοκόλλησης αίτησης
Εισάγετε τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) πρώτα τα γράμματα σε ελληνικά κεφαλαία και κολλητά τον αριθμό χωρίς κενά