Ενημερωτικό υλικό για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Τομέας έργων Πληροφορικής

   

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να αποτελέσει ένα μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης και προετοιμασίας των στελεχών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά με τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020.

Βασική Νομοθεσία - Στρατηγικά Κείμενα

Πρότυπα Έγγραφα, Οδηγοί και παρουσιάσεις

Ενημερωτικό Υλικό για Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Υγείας

Νέες προσκλήσεις

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενημερώνεται σε τακτή βάση. Για πληροφορίες-παρατηρήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης:  και 2813-404419 (Μαγκαναράκη Αιμιλία), 2813-404444 (Ανδρουλιδάκη Αργυρώ).

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ