7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.346,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.346,00€  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   2813 404469

Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης

Τεχνικές προδιαγραφές σε επεξεργάσιμη μορφή (ορθή επανάληψη)

Σημαντική ανακοίνωση - διόρθωση για τεχνικές προδιαγραφές 27-06-2019

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Other File ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός: 73.346,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 11/7/2019 3:00 μμ

Επιστροφή