Θέσεις εργασίας

Οι νέες προκηρύξεις μόνιμων ιατρών στη θέση εδώ 

Οι παλιότερες φαίνονται παρακάτω (2016 εώς και Μάιος 2018)

Ορθή επάνάληψη προκήρυξης  θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για το Γ.Ν. Λασιθίου (Α.Ο.Μ. Ιεράπετρα) (αιτήσεις εώς και 24-05-2018)

Προκήρυξη 8 θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στο Γ.Ν. Χανίων (αιτήσεις εώς και 24-05-2018)

Προκήρυξη 1 θέσης Ειδικευμένου Ιατρών Ε.Σ.Υ.  ειδικότητας  Παιδοψυχιατρικής για το ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο (Α.Ο.Μ. Βενιζ΄έλειο) (αιτήσεις εώς και 24-05-2018)

Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. διαφόρων ειδικοτήτων  για το Γ.Ν. Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς και 24-05-2018)

Προκήρυξη 1 θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού, Διευθυντή ειδικότητας Παθολογίας για το ΓΝ Λασιθίου (Ο.Μ. Άγιος Νικόλαος) (αιτήσεις εώς και 24-05-2018)

Προκήρυξη 2 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για το Γ.Ν. Λασιθίου (Α.Ο.Μ. Ιεράπετρα) (αιτήσεις εώς και 24-05-2018)

Προκήρυξη 9 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. διαφόρων ειδικοτήτων  για το ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο (Α.Ο.Μ. Βενιζ΄έλειο) (αιτήσεις εώς και 27-04-2018)

Προκήρυξη 4 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. διαφόρων ειδικοτήτων  για το Γ.Ν. Λασιθίου (Α.Ο.Μ. Σητεία) (αιτήσεις εώς και 27-04-2018)

Προκήρυξη 7 θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στο Γ.Ν. Χανίων (αιτήσεις εώς και 27-04-2018)

Προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το ΓΝ Λασιθίου (Ο.Μ. της έδρας Αγίου Νικολάου) (αιτήσεις εώς και 27-04-2018)

Προκήρυξη 2 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. διαφόρων ειδικοτήτων  για το Γ.Ν. Λασιθίου (Α.Ο.Μ. Ιεράπετρα) (αιτήσεις εώς και 27-04-2018)

Προκήρυξη 6 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. διαφόρων ειδικοτήτων  για το Γ.Ν. Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς και 27-04-2018)

Προκήρυξη 10 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. διαφόρων ειδικοτήτων  για το ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο (Ο.Μ. της έδρας Ηρακλείου) (αιτήσεις εώς και 27-04-2018)

Προκήρυξη 1 θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού, Επιμελητή Β ειδικότητας Καρδιολογίας για το ΓΝ ΚΥ Σητείας (αιτήσεις εώς και 07-11-2017)

Προκήρυξη µίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευµένων ιατρών, ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων (για την κλινική Χειρ/κής Παίδων Πα.Γ.Ν.Η.) (αιτήσεις εώς και 25/10/2017)

Προκήρυξη 2 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β για την Μ.Ε.Θ. Παίδων του ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. Βενιζέλειο (αιτήσεις εώς και 10-10-2017)

Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ και Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Αιτήσεις εώς και 09-10-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β και 1 θέση Δ/ντή Παθολογίας της Αποκεντρωμένης Οργανιικής Μονάδας Έδρας ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας του Γ.Ν.Λασιθίου (αιτήσεις έως και 19-09-2017).

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β για τη Μ.Ε.Θ. στην Οργανική Μονάδα της Έδρας Αγ.Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου. (αιτήσεις εώς και 30-08-2017)

Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων στο Γ.Ν. Χανίων "Άγιος Γεώργιος" (αιτήσεις εώς και 28-08-2017)

Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων για την Μ.Ε.Θ. & Μ.Ε.Ν.Ν. στο ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. "Βενιζέλειο" (αιτήσεις εώς και 21-08-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β για τη Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς και 21-08-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για το ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. Βενιζέλειο (αιτήσεις εώς και 08-08-2017)

Προκήρυξη 3 θέσεων ιατρών Επιμελητών Β (Παθολογικής Ογκολογίας - Καρδιολογίας - Ψυχιατρικής) για το Γ.Ν. Ρεθύμνου & Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς και 31-07-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β Νευρολογίας του ΓΝ-ΚΥ Σητείας (αιτήσεις εώς και 31-07-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Οδοντιατρικής στο Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδας έδρα Αγίου Νικολάου) (αιτήσεις εώς και 31-07-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν. Βενιζέλειο (αιτήσεις εώς και 29-07-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β επί θητεία ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Χανίων (αιτήσεις εώς και 31-07-2017)

Προκήρυξη 1 θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ (αιτήσεις εώς και 25-07-2017)

Προκήρυξη 5Κ/2017 (αιτήσεις εώς και 13/6) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. 

Προκήρυξη 1 θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ (αιτήσεις εώς και 23/5)

Πλήρωση Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία του Π.Ε.Δ.Υ.-Κ.Υ. Κισσάμου (αιτήσεις εώς και 23/05). 

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το Γ.Ν. Βενιζέλειο (Αιτήσεις εώς και 07/05/17) 

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το ΠΑΓΝΗ-ΓΝ Βενιζέλειο (Οργανική Μονάδα της έδρας ΠΑΓΝΗ) (αιτήσεις εώς και 26/04). 

Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, Επιμελητή Β΄, για το ΓΝ Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεάπολεως "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Σητεία) (αιτήσεις εώς και 25/04). 

Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, Επιμελητή Β΄, για το ΓΝ Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεάπολεως "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρα) (αιτήσεις εώς και 24/04). 

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, Επιμελητή Β΄, για το ΓΝ Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεάπολεως "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" (αιτήσεις εώς και 26/04).

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Διευθυντή μία (1) θέση και μία θέση (1) στο βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ του Γ.Ν. Χανίων.

Προκήρυξη τριών (3)επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β’του ΓΝ Ρεθύμνου

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ A΄ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για Γ.Ν. Ρεθύμνου (Αιτήσεις εώς και 11 Ιανουαρίου 2017)

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο Γ.Ν. Χανίων (Αιτήσεις εώς και 20/12)

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού Επιμελητή Β' Γενικής Χειρουργικής στο ΓΝ-ΚΥ Σητείας (Αιτήσεις εώς και 10/09)

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, Επιμελητή Β΄, για τις Αποκεντρωμένες Οργ. Μονάδες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (αιτήσεις εώς και 16/08)

Πλήρωση μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Ουρολογίας στο βαθμό του Διευθυντή για το Γ.Ν. Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς και 17/08)

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β ειδικότητας Παθολογίας για ΓΝ - ΚΥ Ιεράπετρας (αιτήσεις εώς και 10-08-2016)

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Επιμελητή Β ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής για Γ.Ν. Βενιζέλειο (αιτήσεις εώς και 08/08)

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β για το ΠΑΓΝΗ (αιτήσεις εώς και 03/8)

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον βαθμό του Επιμελητή Α για Γ.Ν. Χανίων (αιτήσεις εώς και 03/08)

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου γιατρού του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής στον βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο Γ.Ν. Χανίων (αιτήσεις εώς και 04/07)

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας (αιτήσεις εώς και 04/07)

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ για Γ.Ν. - Κ.Υ. Ιεράπετρας (αιτήσεις εώς και 29 Ιουνίου)

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν. Βενιζέλειο (αιτήσεις εώς και 27 Ιουνίου)

Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. -Κ.Υ. Νεαπόλεως (αίτησεις εώς και 21 Ιουνίου)

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για τις αποκεντρωμένες μονάδες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (αιτήσεις εώς και 22 Ιουνίου) 

Προκήρυξη έντεκα (11) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β για ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο (αιτήσεις εώς και 20 Ιουνίου)

Προκήρυξη έξι (6) Επί θητεία θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β στο Γ.Ν. Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς και 16 Ιουνίου)

Προκήρυξη δώδεκα (12) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γ.Ν. Χανίων (αιτήσεις έως και 13/06/2016)

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ