Κανονισμός Λειτουργίας Πληροφορικής 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να ενημερώσει και να περιγράψει µε σαφήνεια, τους όρους λειτουργίας και τους κανόνες πρόσβασης των χρηστών στο Δίκτυο και στα Υπολογιστικά Συστήματα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (Κεντρική Υπηρεσία και Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της).

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρότυπη αίτηση χορήγησης διαπιστευτηρίων πρόσβασης πατήστε εδώ.

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ