7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας- Σεξουαλική Αγωγή

Φεβ 23 2018 4:28 μμ

Στο πλαίσιο της υπογραφής Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες και σε συνέχεια της υπ' αρ.  Φ10α/4407/Δ4/11-1-2018 έγκρισης των προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας - Σεξουαλική Αγωγή αποτελεί ένα προγράμμα παρέμβασης με εστίαση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που βασίζεται στην ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας σε συνέχεια της υπ' αρ. 105/15-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ2Τ469Η2Ι-Ι0Α) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για θέματα υγείας σε σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης". 

Πρόκειται για σειρά παρουσιάσεων για την αγωγή υγείας και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με ομάδα στόχο μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο και Λύκειο (15-18 ετών). Αποτελείται από τις ενότητες (α) Πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο) και (β) Φάκελος Αντισύλληψη (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο). Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές γνώσεις για το σώμα τους, το αναπαραγωγικό σύστημα και την υγεία αυτών και υλοποιείται με παρουσιάσεις εντός των σχολικών μονάδων. 

Στόχος είναι η ενημέρωση – ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων πάνω στα θέματα σεξουαλικής αγωγής. Το πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 

Στην παρούσα ενότητα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος, ήτοι πρότυπες παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί από ομάδες εργασίας μαιών σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας από την Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναρτάται επικαιροποιημένη κάθε φορά κατάσταση του δικτύου των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στις δομές υγείας για την εν λόγω θεματική περιοχή αγωγής και προαγωγής υγείας. Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης λίστα ανά νομό με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ανά μονάδα υγείας αναφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας των μονάδων υγείας και το απολογιστικό δελτίο δράσης αγωγής και προαγωγής υγείας που συμπληρώνεται με ευθύνη των επαγγελματιών υγείας μετά το πέρας της υλοποίησης κάθε σχετικής δράσης.

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ομάδας Εργασίας που συστήθηκε για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επέκτασή του στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών. Ευχαριστεί επίσης τον Συμβουλευτικό Σταθμό Σταθμό Νέων Ν. Ηρακλείου για την πολύτιμη αρωγή και συμπαράσταση. 

Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος βάση της εκτίμησης των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί στόχο που απαιτεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση ή υποβολή πρότασης βελτίωσης. Οι δράσεις Αγωγής Υγείας υλοποιούνται βάσει του εγκεκριμένου και αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.Η παραποίηση του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

(Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2018)

  • Παρουσίαση: Πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο) (.ppt, .ppsxΠεριγραφή δράσης
  • Παρουσίαση: Φάκελος Αντισύλληψη (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο) (.pptx, .ppsxΠεριγραφή δράσης)
  • Συμπιεσμένη μορφή προγράμματος - Όλες οι παρουσιάσεις (.zip)

Παράρτημα Α (έντυπα)

  • Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (.docx)

Βοηθητικά Αρχεία

  • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας για την Αγωγή Υγείας - Σεξουαλική Αγωγή (xls)
  • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (xls)