7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας- Σεξουαλική Αγωγή

Ιαν 29 2019 4:28 μμ

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18ΖΦΑΥ4,6(2018)/Γ.Π.οικ.78038/11-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο, το Πρόγραμμα Σεξουαλικής και Αναπαραγωγική Υγείας αποτελεί ένα εθνικό πρόγραμμα παρέμβασης διαμορφωμένο από ομάδα Επιστημόνων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, με εστίαση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που βασίζεται στην ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας σε συνέχεια της υπ' αρ. 939/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΨ469Η2Ι-ΡΥΓ) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Ανάπτυξη και Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019". Η επικαιροποιημένη κάθε φορά κατάσταση του δικτύου των επαγγελματιών υγείας και των συντονιστών αυτών που δραστηριοποιούνται στις δομές υγείας για την εν λόγω θεματική περιοχή αγωγής και προαγωγής υγείας βρίσκεται αναρτημένη στο τέλος της ενότητας. Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης λίστα ανά νομό με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ανά μονάδα υγείας αναφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας των μονάδων υγείας και το απολογιστικό δελτίο δράσης αγωγής και προαγωγής υγείας που συμπληρώνεται με ευθύνη των επαγγελματιών υγείας μετά το πέρας της υλοποίησης κάθε σχετικής δράσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό των δράσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας  (ενότητα «Υγεία» - «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» - «Δράσεις, Παρεμβάσεις και προγράμματα αγωγής υγείας» - «Αγωγή Υγείας» - «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού») (πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας).

Επίσης, στο πλαίσιο της υπογραφής Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες σε περιφερειακό επίπεδο, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό υπό την εποπτεία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, το οποίο αφορά μια σειρά παρουσιάσεων για την αγωγή υγείας και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με ομάδα στόχο μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο και Λύκειο (15-18 ετών). Αποτελείται από τις ενότητες (α) Πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο) και (β) Φάκελος Αντισύλληψη (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο). Σκοπός είναι η ενημέρωση – ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων πάνω στα θέματα σεξουαλικής αγωγής. Το πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί επικουρικά του εθνικού προγράμματος σε συνέχεια της υπ' αριθ. Φ2.1/3948/Δ7/11-01-2019 έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 

Στην παρούσα ενότητα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση του περιφερειακού προγράμματος, ήτοι πρότυπες παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί από ομάδες εργασίας μαιών σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας από την Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ. Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ομάδας Εργασίας που συστήθηκε για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επέκτασή του στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών.  

Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος βάση της εκτίμησης των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί στόχο που απαιτεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση ή υποβολή πρότασης βελτίωσης. Η παραποίηση του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

(Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2019)

Παράρτημα Α (έντυπα)

  • Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (.docx)

Βοηθητικά Αρχεία

  • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας για την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (xls)
  • Συντονιστές Δράσεων Αγωγής Υγείας ανά μονάδα υγείας (xls)
  • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (xls)