7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόγραμμα Πρόληψης Mετάδοσης Mικροβίων

Φεβ 23 2018 3:55 μμ

Στο πλαίσιο της υπογραφής Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες και σε συνέχεια της υπ' αρ.  Φ10α/4407/Δ4/11-1-2018 έγκρισης των προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Πρόγραμμα Πρόληψης Mετάδοσης Mικροβίων αποτελεί ένα προγράμμα παρέμβασης με εστίαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που βασίζεται στην ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. 

Πρόκειται για δράσεις ενημέρωσης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για την πρόληψη μετάδοσης των μικροβίων. Ομάδα στόχος είναι παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό και στόχος είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα υγιεινής των χεριών και του αναπνευστικού. Υλοποιείται με επισκέψεις και παρουσιάσεις υγειονομικού κλιμακίου στις σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας σε συνέχεια της υπ' αρ. 105/15-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ2Τ469Η2Ι-Ι0Α) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για θέματα υγείας σε σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης". 

Στην παρούσα ενότητα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος, ήτοι πρότυπες παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί από ομάδα εργασίας επαγγελματιών υγείας σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, λοιπό εκπαιδευτικό και πολυμεσικό υλικό, σχετικά προγράμματα υλοποίησης από άλλους φορείς και έντυπα για την υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης αναρτάται επικαιροποιημένη κάθε φορά κατάσταση του δικτύου των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στις δομές υγείας για την εν λόγω θεματική περιοχή αγωγής και προαγωγής υγείας. Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης λίστα ανά νομό με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ανά μονάδα υγείας αναφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας των μονάδων υγείας και το απολογιστικό δελτίο δράσης αγωγής και προαγωγής υγείας που συμπληρώνεται με ευθύνη των επαγγελματιών υγείας μετά το πέρας της υλοποίησης κάθε σχετικής δράσης.

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ομάδας Εργασίας που συστήθηκε για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επέκτασή του στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών.

Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος βάση της εκτίμησης των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί στόχο που απαιτεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση ή υποβολή πρότασης βελτίωσης. Οι δράσεις Αγωγής Υγείας υλοποιούνται βάσει του εγκεκριμένου και αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.Η παραποίηση του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Γενικά Στοιχεία Προγράμματος

 • Πρόγραμμα Πρόληψης μετάδοσης μικροβίων (.pdf)

Παράρτημα Α (έντυπα)

 • Έντυπο Αξιολόγησης Προγράμματος (.doc)
 • Έντυπο Αξιολόγησης από Μαθητές (.doc)
 • Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (.docx)

Παράρτημα Β (Εκπαιδευτικό και πολυμεσικό υλικό)

 • Παρουσίαση για ηλικιακή ομάδα: Νήπια -3η δημοτικού (.ppt)
 • Παρουσίαση για ηλικιακή ομάδα: 4η δημοτικού - 6η Δημοτικού (.ppt)
 • Οδηγίες προς τους εκπαιδευτές για την διεξαγωγή των παρουσιάσεων (.pdf)
 • Έντυπο Α1 - Αφίσα για το βήχα (.docx, .pdf)
 • Έντυπο Α2 - Αφίσα Τα 6 βήματα για το πλύσιμο των χεριών (.docx, .pdf
 • Έντυπο Φ1 - Φύλλο εργασίας - Ζωγραφίζω μικρόβια (.docx)
 • Έντυπο Φ2 - Φύλλο εργασίας - Σταυρόλεξο (.docx)
 • Έντυπο Φ3 - Φύλλο εργασίας - Σταυρόλεξο (.docx)
 • Έντυπο για παιδιά (.doc)
 • Οδηγίες πλυσίματος χεριών (.doc)
 • Βίντεο για Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος των χεριών. Επιμέλεια: Τάσος Οικονόμου (.zip)
 • Βίντεο για σωστό πλύσιμο των χεριών - Germ Busters. Επιμέλεια: Βιολέττα Σταύρου (.zip)

Παράρτημα Γ (πρόσθετο ενημερωτικό υλικό)

 • Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ,ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»,Αθήνα, 2012 (.pdf)
 • ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πλένω τα χέρια μου», ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»,Αθήνα, 2012 (.pdf)
 • ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, Εκπαιδευτικό Υλικό ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Πρόγραμμα e-bug (.docx)

Βοηθητικά αρχεία

 • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας για την Πρόληψη Μετάδοσης Μικροβίων (.xls)
 • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (.xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (.xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (.xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (.xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (.xls)