Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης CIRCE

Ιουλ 3 2023 3:23 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16012/10-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «CIRCE-JA- JA TRANSFER OF BEST PRACTICES IN PRIMARY CARE» (ΑΔΑ: ΡΩΧΟ469Η2Ι-ΞΟ4)

Αρχείο: Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Υποψηφίων CIRCE

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ