Οδηγίες για Κλινικές Μελέτες.

Μαϊ 21 2019 2:32 μμ

Στην παρούσα ενότητα, αναφέρονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που έχει ορίσει η Επιτροπή Λογαριασμού του ΕΛΚΕΑ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με την οικονομική διαχείριση ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (για «Παρεμβατικές»  και «μη Παρεμβατικές» κλινικές ερευνητικές μελέτες.

Αρχείο: Οδηγίες κλινικές μελέτες

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ