Οδηγίες για Τιμητικές Αμοιβές σε Συνέδρια Τύπου Ά, ΄Β και ΄Δ.

Σεπ 24 2019 8:16 πμ

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οικονομική διαχείριση τιμητικών αμοιβών σε συνέδρια τύπου Α΄, Β΄ και Δ΄. 

Αρχείο: Οδηγίες _ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΥΠΟΥ Α' , Β' και Δ'

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ