Ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. πρωτ. 7386/20-2-24 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού προγράμματος «CIRCE-JA»

Μαρ 28 2024 1:21 μμ

Ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την αξιολογική διαδικασία της υπ΄ αρ. πρωτ. 7386/20-2-24 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 99ΥΟ469Η2Ι-ΘΝΔ-1) κι αφορούν την πλήρωση τριών (3) θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «CIRCE-JA- JA TRANSFER OF BEST PRACTICES IN PRIMARY CARE», το οποίο υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Πληροφορίες: στα τηλέφωνα: 2813-404444 και 2813-404411 

Αρχείο: Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού προγράμματος «CIRCE-JA»

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ