Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στην Κυβερνοασφάλεια

Μαρ 28 2024 4:35 μμ

Ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 7ης ΥΠΕ Κρήτης προκηρύσσει διαγωνισμό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια υπηρεσιών «εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια  (CYBERSECURITY)» για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «CYBERHIMPREX - CYBERsecurity of Healthcare IMPRovEd in a X-border perspective» (αρ. 101101322 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement) στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Europe Programme (DIGITAL), προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 20.000,00€. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, στις 15/04/2024 και ώρα 14.00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 3ο χλμ. Εθν. Οδού Ηρακλείου Μοιρών, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο.

Σημαντική Ανακοίνωση :  εδώ

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης της με αρ. πρωτ. 13560/28-3-24 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια (CYBERSECURITY), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 15101/5-4-24 απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Λογαριασμού ΕΛΚΕΑ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα, στις 15/4/24 και ώρα 14:00.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ.  13560/28-3-24 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (24PROC014489897)»

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813-404444, 2813-404411 και 2813-404443. 

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ