Επικοινωνία ΕΛΚΕΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης ηλεκτρονικά στο email elkea@hc-crete.gr και τηλεφωνικά ως εξής: 

Μανουράς Ανδρέας

Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

2813-404433

Γραμματεία ΕΛΚΕΑ

Αναστασοπούλου Κάλλια

Α)Κλινικές Μελέτες

Β)Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων

2813-404457

Πατεράκη Μαριάνθη

Α) Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Β) Διαχείριση Έργων από Εθνικούς Πόρους

2813-404411

Λογιστής

Παντελάκης Γιώργος

Εξωτερικός συνεργάτης

2813-404458

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ